Các ý tưởng chụp hình ở Hồ Chí Minh

Tổng hợp các ý tưởng chụp hình ở Hồ Chí Minh

1. Phố đi bộ nguyễn huệ

2. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh

stock.adobe.com/vn/searchfilters%5Bcontent shutterstock.com/search/vietnam-history-  maps.app.goo.gl/Z5q1J9EbooUZJXiZ6

3. Sai Gon water bus

 

4. Diamond Plaza hotel

https://www.shutterstock.com/search/diamond-plaza

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English English Vietnamese Vietnamese