Chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của cổ phiếu – Chỉ số sức mạnh RS

Chỉ số sức mạnh RS (Comparative Relative Strength) giúp đánh giá sức mạnh và khả năng sinh lời của một cổ phiếu so với các cổ phiếu khác trên thị trường.

Xem biểu đồ có chỉ số sức mạnh RS

https://fwt.fialda.com/phan-tich-ky-thuat

 

 

Nguồn tham khảo trong bài viết này

https://www.youtube.com/watch?v

https://www.youtube.com/watch?v

https://topi.vn/chi-so-rs.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English English Vietnamese Vietnamese