Cách mô hình trong phân tích kỹ thuật cơ bản

1. Mô hình 2 đỉnh, 2 đáy

Các tiêu chí mô hình 2 đỉnh

a. Xu hướng tăng

b. Hình dạng chữ M, 2 đỉnh tương đương nhau (chênh lệch không quá 5%), Điểm giữa là điểm của đường hỗ trợ, khi giá xuống phá vỡ đường hỗ trợ , nếu quay lại retest thì cũng sẽ giảm.

mô hình trong phân tích kỹ thuật

mô hình trong phân tích kỹ thuật

Mô hình 2 đáy

 

3. Mô Hình Tam Giác

Mô hình tam giác tăng và mô hình tam giác giảm.

mô hình trong phân tích kỹ thuật

mô hình trong phân tích kỹ thuật

mô hình trong phân tích kỹ thuật

3. Mô Hình Cờ Hiệu

Giá tăng sẽ tiếp tục tăng, giá giảm sẽ tiếp tục giảm

mô hình trong phân tích kỹ thuật

mô hình trong phân tích kỹ thuật

4. Mô hình cốc tay cầm

Nếu mẫu hình chiếc cốc không có tay cầm thì mua tại điểm phá vỡ, cao hơn so với đỉnh bên trái (trang 236- Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English English Vietnamese Vietnamese