Giá Tăng Khối Lượng Giảm-Mối quan hệ giá và khối lượng giao dịch

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch

Cách xem khối lượng trên biều đồ

Bằng cách dùng chỉ báo Volume, trên đó sẽ hiển thị  chiều dài MA (chiều dài trung bình số phiên, có thể 20,50,200 phiên)

Khối lượng khớp sẽ hiển thị màu xanh như trên hình.

.

 

Giá Tăng Khối Lượng Giảm.

Giá tăng, khối lượng tăng.

Sau khi đi ngang 1 thời gian, giá tăng với khối lượng đột biến 30% so với trung bình 20 phiên, sẽ bắt đầu xu hướng mới. Nếu khối lượng tăng ít giá sẽ có thể giảm, hoặc khó bắt đầu xu hướng mới.

 

 

TAG:

giá và khối lượng giá tăng khối lượng giảm giá giảm khối lượng giảm mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch giá giảm khối lượng tăng khối lượng tăng giá giảm giá tăng khối lượng tăng phân tích khối lượng trong chứng khoán giá và khối lượng giao dịch giá giảm khối lượng giao dịch tăng phân tích khối lượng giao dịch khối lượng và giá trong chứng khoán khối lượng giảm giá tăng biểu đồ khối lượng giao dịch chứng khoán bí mật khoa học của giá và khối lượng khối lượng tăng giá không tăng giá tăng nhưng khối lượng giảm mối quan hệ giữa giá và khối lượng giá và khối lượng trong chứng khoán biểu đồ khối lượng giao dịch khối lượng và giá khối lượng giao dịch sàn hose giá tăng khối lượng không tăng giao dịch theo khối lượng phân tích khối lượng giao dịch chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English English Vietnamese Vietnamese